Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

Zagotoviti okoljsko trajnost

Pri tem je najpomembneje preprečiti izgubo naravnih virov, saj ti predstavljajo preživetveno osnovo za vse. To se nanaša na preprečevanje izgube gozdov, predvsem v biotsko pestrih območjih, izgubo biotske raznovrstnosti, zmanjševanje ozonske luknje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Konkretnejši okoljski cilj mednarodne skupnosti pa je, da do leta 2015 prepolovi število ljudi, ki nimajo dostopa do kakovostne pitne vode. Občutno je treba izboljšati tudi življenjske pogoje za sto milijonov prebivalcev, ki živijo v revnih predmestjih.

 

Pravična trgovina za uravnotežen razvoj

Pravična trgovina si prizadeva za korekcijo prevladujočega trgovinskega sistema. Zapostavljenim proizvajalcem, predvsem iz držav v razvoju, zagotavlja dostop do mednarodnih trgov in boljše plačilo za njihovo delo. Vsi vključeni veliko pozornosti namenjajo tudi varovanju okolja pri samih proizvodnih procesih. To velja tako za izdelke ročne in umetnostne obrti, še bolj pa za prehrambne izdelke, saj se povečuje trend pridelave živilskih izdelkov iz sistema pravične trgovine, ki so izdelani tudi v skladu s standardi ekološke pridelave. Proizvajalci tako lahko ohranjajo višjo kakovost njihovega naravnega okolja, ob tem pa za ekološko pridelana živila dobijo tudi višje plačilo.
Eden od pomembnejših instrumentov je plačilo socialne premije, ki v lokalni skupnosti, v kateri delujejo proizvajalci, omogoči, da izboljšajo pogoje za izobraževanje, socialno varstvo, pa tudi vzpostavitev/prenovo lokalne infrastrukture, kamor lahko spada izgradnja sistemov za oskrbo s pitno vodo.

Prav zaradi pomena varovanja okolja je Mednarodna federacija za pravično trgovino (International Fair Trade Association – IFAT) leta 2007 sprejela sklep, da se bo svetovni dan pravične trgovine tematsko osredotočil na problematiko varstva okolja in pozitivnih učinkov pravične trgovine.

TUDI TI! si del narave

Tudi ti lahko pomagaš pri zmanjševanju svojega negativnega vpliva na okolje in družbo. Postani dejaven potrošnik. Kupuj manj. Kadar kupuješ, delaj to preudarno in izbiraj izdelke, ki nimajo negativnih posledic na okolje ali proizvajalce. Uporabi denar kot orodje, s pomočjo katerega sporočaš, da želiš manj obremenjeno okolje in pravičnejši svet. Vključi se v kampanje, ki od odločevalcev zahtevajo, da od besed preidejo k dejanjem in resnično začnejo skrbeti za dobrobit ljudi in okolja. Izobrazi se, kako lahko z odgovornim potrošništvom zmanjšaš negativen vpliv na okolje, ki ga ima vsak posameznik. Pomagaj izobraževati svoje bližnje. Postani prostovoljec v gibanju pravične trgovine.

Več o pravični trgovini
www.3muhe.org

 
logo_1

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.