Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

Boriti se proti virusu HIV/Aidsu, malariji in drugim boleznim

HIV/AIDS

Število okuženih s HIV stalno narašča in po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije že presega 40 milijonov. Ocenjujejo, da se dnevno okuži več kot 14.000 ljudi. Zaradi okužbe s HIV je umrlo že več kot 20 milijonov ljudi. AIDS napada najbolj produktivne člane družbe, zato ima visoka stopnja obolevnosti in smrtnosti zaradi te bolezni tudi hude ekonomske posledice, in za sabo pušča številne sirote, ki so v vedno večjem številu prepuščene ulicam glavnih mest.

Pri svojem delu v predelih sveta s slabo dostopnostjo do informacij in zdravstvene oskrbe predvsem ozaveščamo ljudi o prenosu okužbe, pomenu testiranja in preventivnih ukrepov ter načinih zdravljenja. Ljudi nato usmerjamo v obstoječe centre za zdravljenje AIDS-a v državi. Pomembno je organiziranje skupin sodelavcev med lokalnim prebivalstvom in izboljšanje standarda medicinske oskrbe in izobraževanje domačih zdravnic in zdravnikov, medicinskih sester, laboratorijskih delavcev in drugih sodelavcev v že obstoječih ambulantah in bolnišnicah.

Malarija

Več kot 40 % svetovnega prebivalstva živi na področju, kjer je malarija endemična.
Vsako leto za malarijo zboli 300 – 500 milijonov ljudi, od tega jih 1,5 – 2,7 milijona umre. 90 % smrti je v podsaharski Afriki, večinoma gre za otroke, mlajše od 5 let. Za malarijo vsak dan umre približno 2700 ljudi. Vsak otrok v malaričnem geografskem pasu preboli malarijo vsaj štirikrat letno, kar ima za posledico hudo slabokrvnost, zmanjšano odpornost, večjo možnost za druge okužbe in počasnejši razvoj.

Naraščajoča odpornost povzročitelja, nedostopnost protimalaričnih zdravil in vse slabše ekonomsko stanje številnih držav v razvoju so v zadnjih letih privedli do dodatnega poslabšanja globalnega epidemiološkega stanja na področju malarije v svetu. Izsledki številnih raziskav kažejo, da uporaba preventivnih ukrepov za zaščito pred piki komarjev (impregnirane mreže proti komarjem za spanje) in takojšnje ustrezno zdravljenje  pomembno zmanjšata smrtnost zaradi malarije.

V Keniji smo v odročni vasi z visoko obolevnostjo in smrtnostjo zaradi malarije leta 2006 organizirali nakup in impregnacijo mrež, ki smo jih namenili predvsem otrokom, ki jih malarija najbolj ogroža. Samo razdeljevanje mrež pa ni dovolj, saj jih ljudje iz različnih razlogov (kulturni, ekonomski, nerazumevanje pomena mrež …) ne uporabljajo. Zato moramo lokalno prebivalstvo tudi izobraževati in osveščati.

Prebivalce v manj razvitih tropskih državah ogroža še cela vrsta drugih bolezni in stanj npr. podhranjenost, kronične bolezni kot sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, tuberkuloza, driske, ter številne druge okužbe. Zelo pogoste so tudi bolezni, ki jih v razvitem svetu uspešno preprečujemo s cepljenji (mumps, oslovski kašelj, ošpice, davica, rdečke, hepatitis B, tetanus).

TUDI TI! lahko ozdraviš svet

Deluj preko meja po načelu enakosti in pravic za vse ljudi ter prostovoljno posveti svoj čas in skrb tudi manj privilegiranim bolnikom v manj razvitih tropskih državah, kjer je zdravstvena oskrba težko dostopna in nepopolna. 

Sekcija za Tropsko Medicino v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Kliniko za Infekcijske bolezni v Ljubljani in  Slovenskim Zdravniškim društvom

http://www2.mf.uni-lj.si/~tropska/

 
logo_1

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.