Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

Zagotoviti, da bodo do leta 2015 vsi otroci (tako fantje kot dekleta) lahko zaključili osnovnošolsko izobraževanje.


Po svetu več kot sto milijonov otrok, od tega 60 % deklic še vedno nima dostopa do šole. Dvesto petdeset milijonov otrok v starosti od pet do štirinajst let dela za svoje preživetje, osemsto dvainsedemdeset milijonov ljudi je nepismenih, od tega dve tretjini žensk.

Pred dvajsetimi leti je osnovno šolo obiskovalo osem od desetih otrok, danes jo obiskuje devet od desetih. Stanje se torej izboljšuje, vendar so med posameznimi deli sveta še vedno velike razlike. Zaostaja predvsem podsaharska Afrika, kjer osnovno šolo obiskuje le 64 % otrok. V državah kot so Burkina Faso, Djibouti, Eritreja, Etiopija, Mali in Niger je v osnovno šolo vključenih manj kot 50 % otrok odgovarjajoče starosti. Še vedno je zaskrbljujoč tudi razkorak med spoloma, še posebej v podsaharski Afriki in južni Aziji. Kljub temu pa dosežki v nekaterih državah vzbujajo optimizem, npr. v Ugandi in Malaviju se je število v otok, ki so vključeni v osnovno šolanje, v petih letih podvojilo in že presega 90 %

 

Z botrstvom do šole

Društvo Humanitas skuša preko projekta botrstva, ki trenutno poteka v Burkini Faso, Gani in Keniji, narediti šolo čimbolj dostopno otrokom, ki jim je to sicer onemogočeno. Gre za materialno podporo otrokom z namenom, da izboljšamo njihove osnovne življenjske pogoje še zlasti pa njihove izobraževalne možnosti. Pri dostopu do šole poskušamo podpirati tiste otroke, ki jim je ta otežen, hkrati pa poskušamo ustvarjati stanje, v katerem bodo tudi drugi otroci in odrasli iz iste skupnosti lahko deležni "koščka torte". Pogosto je situacija v dani skupnosti namreč takšna, da ni velikih razlik med otroki in da so v resnici vsi v zelo podobnem položaju. V takšnih primerih lahko z izključnim favoriziranjem posameznih otrok naredimo več škode kot koristi, saj razlike med njimi ustvarjamo, namesto da bi jih zmanjševali. S tem želimo doseči učinek, ki bo v danem okolju pomenil spremembo na bolje oziroma razvoj, ki ga obe strani štejeta za pozitivnega.

Eden od skupnostnih projektov je že v polnem zagonu v Bobo-Dioulasso v Burkini Faso. S prispevki slovenskih botrov in drugih posameznikov ter kupcev naših "pravičnih" izdelkov (v okviru pravične trgovine) smo v revnem predmestju uspeli zgraditi že večji del centra (osrednja dela sta knjižnica in čitalnica), v katerem usposobljeni bobojski prostovoljci vodijo različne dejavnosti za otroke, od bralnih uric in pomoči pri učenju do plesnih, glasbenih in športnih aktivnosti. Pogosto imamo na obisku tudi prostovoljce iz Slovenije. Naš lokalni partner je organizacija KAFULI, neodvisna in neprofitna organizacija, katere cilji so krepitev lokalnih skupnosti, pomoč pri izobraževanju, spodbujanje tolerantnosti in enakopravnega obravnavanja žensk in drugih ranljivih skupin prebivalstva. Podoben skupnostni projekt je v začetni fazi tudi na obeh botrskih lokacijah v Gani (Busua, Larabanga).

TUDI TI! lahko zgradiš šolo

Posreduj informacije in ozaveščaj o problematiki dostopa do osnovne izobrazbe. Spomni državne institucije na njihove obveze glede razvojne pomoči. Postani botrica/boter. Nameni sredstva za različne skupnostne – izobraževalne projekte v državah v razvoju. Vključi se kot prostovoljka ali prostovoljec v izobraževalne razvojne projekte.

Društvo Humanitas
www.humanitas.si
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 
logo_1

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.