Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto

Prepoloviti število ljudi, ki živi z manj kot enim ameriškim dolarjem na dan in prepoloviti število ljudi, ki trpi lakoto. 

Zaskrbljujoči so podatki, da v 21. stoletju 1,2 milijardi ljudi, to je vsak peti prebivalec, živi v skrajni revščini z manj kot enim ameriškim dolarjem na dan. Vsak dan zaradi lakote umre 24.000 ljudi, kar pomeni, da vsake 3,6 sekunde zaradi lakote umre en človek. Od trenutka, ko ste pričeli z branjem, je zaradi pomanjkanja hrane umrlo deset ljudi, med njimi kar sedem otrok, mlajših od pet let.


Začarani krog revščine

Ruanda leži v osrčju Afrike in je po velikosti primerljiva s Slovenijo, vendar pa ima štirikrat več prebivalcev. Zemlja je v večjem delu rodovitna, vendar jo je premalo, da bi nasitila vsa lačna usta. Vse do vrhov gričev so zasejana polja, ki pa zaradi ekstremnih podnebnih sprememb (zaradi suše ali po drugi strani premočnega deževja, ki odplakne pridelke) velikokrat ne obrodijo sadov. Posledice še posebej občutijo družine, ki so odvisne od poljedeljstva in katerih glavni vir prihodka je prodani pridelek na tržnici. Na najbolj rodovitni zemlji čedalje bolj pridelujejo pridelke, ki so namenjeni izvozu v evropske države (npr. tobak, kava, čaj), kar pomeni, da za nujno preživetje družina nima dovolj zemlje, kjer bi lahko gojila pridelke za vsakodnevno prehrano (npr. sladki krompir, maniok, koruzo in fižol). Ob tem pa se cena prodanih izdelkov v EU čedalje bolj niža. Povprečna družina v Ruandi ima šest otrok. Mati sama skrbi za otroke in dela na polju, očeta največkrat ni, ker je bil ubit v genocidu ali pa je na prestajanju zaporne kazni zaradi dogodkov leta 1994. Otroci, še posebej starejša dekleta, pomagajo doma pri preživetju, delajo na polju in skrbijo za mlajše sestre in brate ter imajo zaradi tega manj možnosti za šolanje. Brez izobrazbe težje dobijo službo, zato iz kroga revščine težko izstopijo.


Reševanje stisk

Slovenska Karitas podpira obstoječe programe lokalnih organizacij v posamezni državi v razvoju (bodisi lokalne Caritas ali pa centre, v katerih delujejo misijonarji, tudi slovenski). Nekaj naših konkretnih: podpora zdravstvenega centra Mukungu (Ruanda), v katerem so na zdravljenju podhranjeni otroci, ter podpora zdravstvenega centra Rwisabi (Burundi); deljenje semen in sadik v regiji Kibungo (Ruanda) in v regiji Darfur (Sudan), tako da si ljudje trajnostno izboljšajo položaj; oskrba otrok - sirot v kraju Zaza (Ruanda); oskrba šolskega centra s papirjem za tiskanje učbenikov za učence vaških osnovnih šol (Zambija); izgradnja doma za invalidne otroke in mladino (Bocvana); zagotavljanje zaposlitvenih možnosti v kraju Ruzo (Burundi) z vključevanjem domačinov v projekte izgradnje vodovodne napeljave in cisterne za vodo ter izgradnje porodnišnice.

TUDI TI! lahko odpraviš revščino

Podpri obstoječe projekte pomoči, ki jih izvaja Slovenska Karitas. Sodeluj v akcijah osveščanja za razvoj, opozarjaj na problem revščine in spodbujaj naše državnike, da je potrebno več storiti za vse tiste, ki živijo v skrajni revščini.

Slovenska Karitas
www.karitas.si

 
logo_1

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.