Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

EU ministri prepustili dosego cilja 0.7 % negotovi prihodnosti

Zunanji ministri držav članic Evropske unije (EU), ki so se sestali 26. maja v Bruslju v okviru priprav na konferenco na temo financiranja za razvoj v Adis Abebi v juliju, se niso uspeli dogovoriti o zavezujočih datumih za dosego cilja 0,7 % bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč.

Svet EU za zunanje zadeve je sprejel zaključke, ki v bistvu delujejo v smeri razvrednotenja 45 let stare zaveze o namenjanju 0.7 % bruto nacionalnega dohodka za razvojno pomoč s strani razvitih držav.

Sodeč po zaključkih Sveta so »domače javne finance največji vir stabilnega in neposrednega financiranja za večino vlad in je posledično bistvena prvina financiranja za trajnostni razvoj«.

Ministri vztrajajo, da mednarodno javno financiranje ostaja »pomemben element skupnega financiranja, ki je na razpolago državam v razvoju in še posebej nestabilnim državam ter tistim, ki so jih prizadeli konflikti«.

Sodeč po dokumentu so EU in njene države članice radodarni donatorjiuradne razvojne pomoči, ki letno prispevajo več kot polovico globalne uradne razvojne pomoči. Čeprav je s kvantitativnega vidika uradna razvojna pomoč majhna, pa gre za ogromen vir financiranja za najmanj razvite in nestabilne države, ki nimajo lastnih zmožnosti pridobivanja sredstev iz drugih virov, so še dodali ministri.

Kljub vsemu pa ministri niso sprejeli jasnega roka za dosego zastavljenega cilja 0.7 % BNP za uradno razvojno pomoč. Zaključki namreč »poudarjajo zavezo EU za dosego 0,7 % BNP za uradno razvojno pomoč znotraj okvira post-2015 agende«, vendar ta okvir nima postavljenega roka.

»Države članice, ki so v EU vstopile pred letom 2002, se ponovno zavezujejo k doseganju 0,7 % BNP za uradno razvojno pomoč, pri čemer je potrebno upoštevati proračunske okoliščine. Tiste države, ki so ta cilj že dosegle, se zavezujejo k ohranitvi ali celo povišanju te ravni. Države članice, ki so v EU vstopile po letu 2002, se zavezujejo k povišanju svojega prispevka BNP na 0,33 %«, je zapisano v zaključku.

Namestnik belgijskega predsednika vlade Alexander de Croo je pred sestankom dejal, da tudi države, kot je Belgija, ki se nahaja v »zgornji polovici« tistih, ki ne dosegajo 0,7% cilja, zastavljenega cilja ne bodo dosegle kmalu.

Zato ministri poskušajo cilje preusmeriti v prenos virov v države, ki jih najbolj potrebujejo – najmanj razvite in nestabilne države. EU bo dosegla cilj zagotavljanja 0,15–0,20 % BNP namenjenega uradni razvojni pomoči najmanj razvitim državah na kratek rok, medtem ko bo poskušala doseči 0,20 % BNP namenjenega uradni razvojni pomoči najmanj razvitim državam znotraj okvirja post-2015 agende.

'Zgodovinska napaka'

Tik pred javno objavo zaključkov sestanke Sveta EU je Seamus Jeffreson, direktor Evropske zveze nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD), opozoril, da bi bila prelomljena obljuba o dosegu cilja 0,7 % zgodovinska napaka za države članice EU.

»Kritičnega pomena za nadaljevanje pogajanj o post-2015 agendi znotraj Združenih narodov je, da EU ne pošlje signala preostalim akterjem, da je obupala nad uresničenjem zaveze, podane že pred 45 leti. Izmikanje od zavez k pomoči bi resno ogrozilo uresničevanje na novo zastavljenih globalnih ciljev«, je dodaj Jeffreson.

Poslanci v Evropskem parlament bi znali ostro odreagirati na odločitev ministrov. 21. maja je namreč Evropski parlament že pozval EU k ponovni zavezi o spoštovanju danih obljub, medtem ko so predlagali, da se kar 50 % uradne razvojne pomoči in vsaj 0,2 % BNP nameni najmanj razvitim državam.

Več o tematiki si lahko preberete tukaj.

 

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.