Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

TRIALOG-ov sejem sodelovanja

trialogTRIALOG med 4. in 6. majem 2015 na Dunaju (Avstrija) organizira sejem sodelovanja (Partnership Fair) za nevladne organizacije, aktivne na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Rok za prijavo je 17. april.

Letošnji sejem predstavlja priložnost za vzpostavljanje sodelovanja med nevladnimi organizacijami in donatorji, za izmenjavo informacij o načrtih donatorjev in prednostnih področjih ter stališčih nevladnih organizacij glede na lokalne značilnosti in za vzpostavljanje partnerstev.

Na sejmu bodo sodelovali ključni deležniki, vključeni v globalna prizadevanja za doseganje enakosti in pravičnosti ter odpravo revščine (donatorji, predstavniki Evropske komisije in nevladne organizacije), in sicer kot govorci, moderatorji ali udeleženci. Sejma se bo udeležilo približno 100 predstavnikov nevladnih organizacij.

Sejem je namenjen evropskim nevladnim organizacijam, ki iščejo nove in si prizadevajo za krepitev obstoječih partnerstev z drugimi nevladnimi organizacijami ter za načrtovanje skupnih aktivnosti. K sodelovanju so vabljene tudi nevladne organizacije, ki želijo vzpostaviti sodelovanje z donatorji in spoznati možnosti financiranja. 

Več informacij

Prijavnica

 

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.