Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

Aktivnosti NVO

V Sloveniji so na področju uresničevanja Razvojnih ciljev tisočletja aktivne številne nevladne organizacije (NVO). K doseganju ciljev prispevajo z pripravo in izvedbo številnih projektov v Sloveniji in tujini (okvirne projekte določenih organizacij si lahko ogledate tukaj). NVO, ki so med najbolj aktivnimi, so:

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Društvo za Združene narode za Slovenijo je bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki podpira Združene narode (ZN) v njihovi vlogi varuha globalnega miru in stabilnosti. Društvo skrbi za širitev idealov in ciljev ZN v Sloveniji. Njegova osrednja naloga je zbiranje in ponujanje informacij o vlogi in dejavnostih ZN.
Od leta 2009 naprej ob podpori ZN izvajajo milenijsko kampanjo, s katero slovensko javnost seznanjajo z Razvojnimi cilji tisočletja. Z letom 2008 so začeli v Sloveniji koordinirati akcijo Vstani in ukrepaj, ki je globalni poziv, s katerim podpirajo prizadevanja za doseganje prvega razvojnega cilja: izkoreniniti skrajno revščino in lakoto.
Več informacij lahko najdete na http://www.unaslovenia.org/ in http://www.milenijski-cilji.si/

Humanitas

HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, se zavzema za manj privilegirane skupine prebivalstva v Sloveniji in drugod po svetu. S pomočjo globalnega učenja, medkulturnega dialoga in razvojnih projektov širi zavedanje o soodvisnosti nas vseh in pomenu uveljavljanja človekovih pravic ter vzpodbuja spoštovanje raznolikosti.

Njihove aktivnosti vključujejo program botrstva otrok v Afriki in Sloveniji, spodbujanje pravične trgovine ter odgovornega turizma. Prav tako lahko na njihovi spletni strani podpišete Listino vodnih misijonarjev, s katero izrazite podporo omogočanju dostopa do pitne vode ter se zavzamete za prepoznanje pravice do vode kot osnovne človekove pravice.

Več informacij lahko najdete na http://www.humanitas.si/

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1992 z namenom promocije in razvijanja prostovoljskega dela in solidarnosti med ljudmi. Njene aktivnosti so poleg prikazovanja prostovoljstva kot pozitivne priložnosti tudi povezovanje posameznikov z  želenimi oblikami prostovoljskega dela, usposabljanje prostovoljcev in pomoč organizacijam pri razvijanju prostovoljskega dela.

Glede Razvojnih ciljev tisočletja, Slovenska filantropija zagovarja stališče, da v Sloveniji zmoremo in moramo prevzemati svoj delež odgovornosti za zmanjševanje razlik med razvitimi in nerazvitimi ter podpira skladnejši razvoj v svetu.

Več informacij lahko najdete na http://www.filantropija.org/

Slovenska karitas

Slovenska karitas je dobrodelna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1990. Poleg izvajanja socialnih programov v Sloveniji je aktivna tudi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Leta 1995 je postala polnopravna članica Caritas Europe in Caritas Internationalis. Od leta 2006 dalje izvaja projekte razvojnega sodelovanja v državah podsaharske Afrike, predvsem s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva.
Več informacij lahko najdete na http://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/.

Zavod Voluntariat

Voluntariat – zavod za mednarodno prostovoljno delo – je slovenska veja mednarodne mirovniške organizacije in gibanja Service Civil International (SCI), ki promovira ideje miru, socialne pravičnosti, trajnostnega razvoja ter mednarodnega sodelovanja in solidarnosti skozi prostovoljno delo.

Zavod Voluntariat, skupaj z društvom Humanitas, sodeluje v evropskem projektu A.W.A.R.E., ki se osredotoča na uresničevanje drugega Razvojnega cilja tisočletja – univerzalen dostop do osnovnošolske izobrazbe. Prav tako preko projekta osveščajo javnost o Razvojnih ciljih tisočletja.

Več informacij lahko najdete na http://www.zavod-voluntariat.si/

Društvo Afriški center

Misijonsko središče Slovenije
Več informacij lahko najdete na http://www.missio.si/

Društvo Edirisa Slovenije
Več informacij lahko najdete na http://drustvoedirisa.wordpress.com/

Mirovni inštitut
Več informacij lahko najdete na http://www.mirovni-institut.si/

Ekvilib inštitut
Več informacij lahko najdete na http://www.ekvilib.org/index.php

 
logo_1

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.